Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore na konferenciji "Antikorupcijske politike kao i garancija nacionalne sigurnosti", Sofija, Republika Bugarska, 20-22. mart 2023. godine

Objavljeno: 16.03.2023. 15:14
Opis:
Delegacija Vlade Crne Gore koju čine ministar pravde Marko Kovač, kao šef Delegacije, Branimir Janjević generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju i Lidija Mašanović načelnica Odjeljenja za međunarodne projekte i fondove iz EU, prisustvovaće konferenciji „Antikorupcijske politike kao garancija nacionalne sigurnosti“ koja se održava u Republici Bugarskoj u periodu od 20.- 22. marta 2023. godine.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf202 KB