Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta „Rekonstrukcija malih hidroelektrana - MHE rijeka Mušovića – Kolašin“, Opština Kolašin

Objavljeno: 07.03.2023. 17:05
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf34 KB