Predlog kolektivnog ugovora Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore

Objavljeno: 18.05.2023. 14:48
Opis:
Ovim kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovor), Sindikat zaposlenih RTCG, Sindikalna organizacija Javni radio-difuzni servis Radija i Televizije Crne Gore, generalni direktor Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore (u daljem tekstu: generalni direktor) i Savjet Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore (u daljem tekstu: Savjet), uređuju, u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (u daljem tekstu: zakon) i Opštim kolektivnim ugovorom, pojedina prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada zaposlenih u Javnom preduzeću Radio i Televizija Crne Gore (u daljem tekstu: Poslodavac), prava i obaveze Poslodavca prema zaposlenom, kao i međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf331 KB