Predlog platforme o učešću ministra energetike i rudarstva prof. dr Saše Mujovića na sastanku Ministarskog savjeta Energetske zajednice, koji će se održati 2. i 3. jula 2024. godine, u Banja Luci, Bosna i Hercegovina

Objavljeno: 04.07.2024. 13:58
Opis:
Na poziv Artura Lorkowsk-og, direktora Sekretarijata Energetske zajednice, ministar za energetiku i rudarstvo prof. dr Sasa Mujovic ucestvovace na sastanku Ministarskog savjeta Energetske zajednice, koji ce se odrzati 02. i 03. jula 2024. godine u Sanja Luci, Sosna i Hercegovina.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf34 KB