Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije sa Predlogom aneksa

Objavljeno: 16.11.2023. 15:00
Opis:
Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije sa Predlogom aneksa broj 1 Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf216 KB