Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava

Objavljeno: 28.07.2022. 17:01
Opis:
Za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava određuje se GAZMEND CUCA, diplomirani pravnik, do postavljenja sekretara ovog ministarstva u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf196 KB