Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Međuresorske radne grupe za uvođenje programa „Garancija za mlade” u Crnoj Gori (bez rasprave)

Objavljeno: 23.06.2022. 16:40
Opis:
1. U Odluci o obrazovanju Međuresorske radne grupe za uvođenje programa „Garancija za mlade“ u Crnoj Gori („Službeni list CG“, broj 10/22) tačka 1 mijenja se i glasi: „1. Obrazuje se Međuresorska radna grupa za uvođenje programa „Garancija za mlade“ u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Međuresorska radna grupa), u sastavu: 1) Admir Adrović, ministar rada i socijalnog staranja, predsjednik; 2) mr Miomir Vojinović, ministar prosvjete, član; 3) mr Aleksandar Damjanović, ministar finansija, član...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf375 KB