Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija

Objavljeno: 28.07.2022. 17:12
Opis:
Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija određuje se DOBRILA VLAHOVIĆ, MSc arhitekture, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf198 KB