Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Objavljeno: 09.11.2023. 15:43
Opis:
Za državnu sekretarku u Ministarstvu unutrašnjih poslova imenuje se JOVANA MIJOVIĆ, diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim ispitom.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf90 KB