Predlog za izbor člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ a. d. Igalo

Objavljeno: 03.08.2022. 16:16
Opis:
Vlada Crne Gore predlaže Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ovog društva, za člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo, predstavnika državnog kapitala, izabere Mariju Miličković.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf187 KB