Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o stečaju i likvidaciji banaka s Izvještajem sa javne rasprave

Objavljeno: 04.07.2024. 12:59
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf2 MB