Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona kombinata aluminijuma Podgorica“ u Glavnom gradu - Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana

Objavljeno: 07.03.2023. 16:18
Opis:
Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona kombinata aluminijuma Podgorica“ u Glavnom gradu - Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona kombinata aluminijuma Podgorica“ u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1010 KB