Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave

Objavljeno: 23.06.2022. 14:30
Opis:
1. U Odluci o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave („Službeni list CG“, broj 37/21) tačka 3 mijenja se i glasi: „3. Obrazuje se Savjet, u sastavu: predsjednik Vlade Crne Gore, predsjednik Savjeta; ministar javne uprave, član...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf110 KB