Informacija o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu vanjskih poslova, na dan 31. oktobar 2023, sa predlogom mjera

Objavljeno: 16.11.2023. 17:48
Opis:
Za polazne osnove presjeka stanja u Ministarstvu vanjskih poslova na kraju 2023. godine, u vrijeme formiranja i početka rada nove, 44. Vlade Crne Gore, ima se u vidu, prije svega: Program rada nove Vlade, sadržan u ekspozeu mandatara; godišnji i srednjoročni programi rada prethodnih vlada; nalazi redovnog godišnjeg izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, sa naglaskom na pregovaračka poglavlja 31 – vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika i poglavlje 24 – pravda, bezbjednost i sigurnost; i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva vanjskih poslova.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf150 KB