Predlog platforme za učešće ministarke nauke prof. dr Biljane Šćepanović na petom Festivalu aeronautike i tehnologija, Samsun, Republika Turska, 30. avgust-4. septembar 2022. godine (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:53
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf547 KB