Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju prvog kvartala 2022. godine (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:40
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf8 MB