Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova

Objavljeno: 03.08.2022. 16:11
Opis:
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova određuje se BOJAN VUJOVIĆ, diplomirani ekonomista, dosadašnji zamjenik glavnog pregovarača – nacionalnog IPA koordinatora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf197 KB