Predlog za razrješenje sedam članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore

Objavljeno: 07.03.2023. 16:41
Opis:
Razrješavaju se članovi Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore, predstavnici osnivača, u skladu sa članom 34 Zakona o standardizaciji, i to: Ivana Vukašinović, savjetnica III u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Goran Gorašević, generalni direktor Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Aleksandar Anđić, načelnik u ranijem Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf93 KB