Izvještaj o učešću crnogorske delegacije koju je predvodio ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović, na 61. zasijedanju Komisije za socijalni razvoj (CSocD), od 6. do 15. februara 2023. godine, u sjedištu Ujedinjenih nacija, u Njujorku, SAD

Objavljeno: 18.05.2023. 16:56
Opis:
Na poziv Ujedinjenih nacija, ministar rada i socijalnog staranja sa delegacijom prisustvovao je 61. zasijedanju Komisije za socijalni razvoj koja se održala od 6.- 15. februara u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, Sjedinjene Američke Države, sa prioritetnom temom „Kreiranje punog i produktivnog zapošljavanja i dostojanstvenog rada za sve kao načina prevazilaženja nejednakosti kako bi se ubrzao oporavak od pandemije COVID 19 i puna implementacija Agende za održivi razvoj 2030“.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf119 KB