Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na sastanaku Upravnog odbora regionalnog stambenog programa sa pratećim događajima, koju predvodi ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (bez rasprave)

Objavljeno: 23.06.2022. 17:41
Opis:
Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na sastanaku Upravnog odbora regionalnog stambenog programa sa pratećim događajima, koju predvodi ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 23 - 24.06.2022. godine
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf401 KB