Usmeni predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-1659/2, od 17. marta 2022. godine, sa sjednice od 17. marta 2022. godine - zaključci

Objavljeno: 13.05.2022. 12:54
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf205 KB