Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za podsticanje i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta

Objavljeno: 28.07.2022. 17:08
Opis:
ANDRIJI RADULOVIĆU, generalnom direktoru Direktorata za podsticanje i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, prestaje mandat zbog ukidanja navedenog radnog mjesta donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kulture i medija.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf199 KB