Informacija o procesu osnivanja Fonda Ujedinjenih nacija za ubrzanje razvoja Crne Gore i finansijskom doprinosu Vlade Fondu

Objavljeno: 20.01.2023. 15:55
Opis:
Na inicijativu Kancelarije rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, osnovan je Fond Ujedinjenih nacija za ubrzanje razvoja Crne Gore (UN Acceleration Fund). Ova nova finansijska komponenta bi trebalo da postoji paralelno sa fondovima koje UN agencije imaju za realizaciju projekata u okviru petogodišnjeg okvira saradnje Vlade Crne Gore i UN sistema (UNSDCF).
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf133 KB