Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu

Objavljeno: 10.11.2023. 18:36
Opis:
U Odluci o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu („Službeni list CG“, broj 152/22) u članu 1 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf92 KB