Informacija o potpisivanju Prvog amandmana na Memorandum o razumijevanju o multinacionalnoj saradnji u vezi sa uspostavljanjem mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi (skraćeno: NFTE MOU) (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:42
Opis:
Kako bi saveznički kapaciteti za obuku pilota vazduhoplovnih snaga bili efikasnije iskorišćeni uspostavljena je mreža NATO centara za obuku pilota u Evropi – [lat]NATO Flight Training in Europe (NFTE)[/lat], koja ima za cilj unaprjeđenje interoperabilnosti i smanjenje troškova za obuku pilota aviona i helikoptera, kao i troškova obuke za upravljanje bespilotnim letilicama. Naime, na sastanku ministara odbrane zemalja članica NATO-a u junu 2020. godine, Crna Gora, Bugarska, Hrvatska, Češka, Grčka, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Španija i Turska potpisale su Pismo namjere o multinacionalnoj saradnji u vezi sa uspostavljanjem mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf349 KB