Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Radojica Perović“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 1771 KO Tološi, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 18:13
Opis:
JU OŠ „Radojica Perović“ iz Podgorice se zahtjevom broj: 603/22-653/1 od 30. juna 2022. godine obratila Ministarstvu radi dobijanja saglasnosti za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 1771 KO Tološi, Glavni grad Podgorica.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf76 KB