PER 2014 - 2017_final - mne (2)

Objavljeno: 28.02.2015. 03:48
Opis:
Razvojni model Crne Gore u prvim godinama poslije nezavisnosti bazirao se na rastu domaće potrošnje koju su omogućavali visoki prilivi inostrane akumulacije u obliku direktnih stranih investicija i bankarskih kredita. Izbijanjem krize došlo je do pada privrednog rasta zemlje.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf3 MB