Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva

Objavljeno: 16.11.2023. 17:28
Opis:
Za državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva imenuje se mr ZORAN ĐUKIĆ.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf90 KB