Informacija o potpisivanju Nota o pristupanju Vlade Crne Gore memorandumima o razumijevanju u vezi sa pružanjem podrške zemlje domaćina za izvršenje NATO operacija, vježbi i sličnih vojnih aktivnosti sa Predlogom nota o pristupanju (bez rasprave)

Objavljeno: 07.03.2023. 17:39
Opis:
Vlada Crne Gore je 2009. godine potpisala Memorandum o razumijevanju u vezi pruzanja podrske zemlje tjomacina za izvrsenje NATO operacija i vjezbi sa Vrhovnom komandom saveznickih snaga za Evropu [lat](SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers Europe)[/lat] i Vrhovnom Saveznickom komandom za transformaciju [lat](ACO-Allied Command Transformation)[/lat].
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf687 KB