Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno, dokumentaciju - Oblast zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju

Objavljeno: 13.05.2022. 16:40
Opis:
Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno, dokumentaciju - Oblast zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju
Autor:
Ministarstvo kapitalnih investicija
pdf526 KB