Predlog za odobravanje sredstava Tekuće budžetske rezerve za izvršenje projektnih aktivnosti “Safe Together“ EU prekograničnog projekta Ministarstva unutrašnjih poslova

Objavljeno: 28.07.2022. 16:44
Opis:
Projekat se fokusira na jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projektnim partnerima su kroz ovaj projekat odobrena sredstva Evropske unije kako bi ojačali vlastite kapacitete i kako bi se na adekvatan i uspješan način nosili sa izazovima povezanim sa elementarnim nepogodama i drugim nesrećama.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf506 KB