Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 25 – Nauka i istraživanje

Objavljeno: 12.10.2021. 11:44
Autor:
Kancelarija za evropske integracije
pdf322 KB