Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore a.d. Podgorica za 2021. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2021. godinu

Objavljeno: 03.08.2022. 15:25
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf8 MB