Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi „EXPO 2020 Dubai“ (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:32
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf106 KB