Predlog za opozov izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Moldaviji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bukureštu

Objavljeno: 17.06.2022. 14:52
Opis:
Ministar vanjskih poslova je, na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o vanjskim poslovima, predložio da Vlada Crne Gore utvrdi predlog za opoziv Gorana Poleksića sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Moldaviji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bukureštu, zbog isteka mandata.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf188 KB