Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU u okviru zasijedanja Savjeta za vanjske poslove, Brisel, 13. novembar 2023. godine - zaključci

Objavljeno: 15.11.2023. 09:07
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf923 KB