Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije odbrane Crne Gore 2019-2022 sa pregledom za 2022. godinu

Objavljeno: 07.03.2023. 16:22
Opis:
Strategija odbrane Crne Gore 2019-2022 predstavlja okvir za razvoj sektora odbrane i daje neophodne smjernice za proces odbrambenog planiranja. Riječ je o glavnom strateškom dokumentu kojim se dugoročno uređuje i usmjerava razvoj normativnih, doktrinarnih i organizacijskih rješenja u sistemu odbrane, kao i angažovanje i vizija razvoja odbrambenih resursa u odgovoru na savremene bezbjednosne izazove, rizike i prijetnje.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf748 KB