Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“, Podgorica za produženje Ugovora o zakupu nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 1133 KO Podgorica III, opština Podgorica u svojini Crne Gore

Objavljeno: 04.07.2024. 14:08
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf38 KB