Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u okviru četvrtog ciklusa Opšteg periodičnog pregleda Ujedinjenih nacija za period 2018-2022. godine

Objavljeno: 20.01.2023. 15:58
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf2 MB