Informacija o potrebi povećanja broja kandidata za upis u prvu godinu obrazovnog programa višeg stručnog obrazovanja Policajac u JU Viša stručna škola „Policijska akademija“, Danilovgrad

Objavljeno: 20.01.2023. 17:06
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf501 KB