Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima s Izvještajem sa javne rasprave

Objavljeno: 28.07.2022. 15:57
Opis:
U Zakonu o patentima („Službeni list CG“, br. 42/15, 2/17 i 146/21) u članu 1 stav 1 druga rečenica briše se.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf606 KB