Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju u Ministarstvu pravde

Objavljeno: 28.07.2022. 16:55
Opis:
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju u Ministarstvu pravde određuje se BRANIMIR JANJEVIĆ, Spec.sci pravnih nauka, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf196 KB