Predlog za davanje saglasnosti za uspostavljenje hipoteke na nepokretnosti u svojini Države Crne Gore u cilju ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture

Objavljeno: 03.08.2022. 15:13
Opis:
Predlog za davanje saglasnosti za uspostavljenje hipoteke na nepokretnosti u svojini Države Crne Gore u cilju ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture u zahvatu DSL „Sektor 38-Bigova“ i LSL „Trašte“ i izmirenju dodatnih troškova koje snosi Bigova Bay, zaveden kod Opštine Kotor pod brojem 01-19190 od 14.12.2019. godine s Predlogom ugovora o uspostavljanju hipoteke
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf253 KB