Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu pravde

Objavljeno: 09.11.2023. 15:17
Opis:
Za državnog sekretara u Ministarstvu pravde imenuje se ALEKSANDAR BAKRAČ.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf88 KB