Informacija o stepenu realizacije Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2018-2019. godina sa Izvještajem o realizaciji Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora

Objavljeno: 22.07.2021. 14:03
Opis:
Jedan od ključnih elemenata zakonodavstva Evropske Unije u oblasti energetike, uz uspostavljanje funkcionalnog jedinstvenog tržišta energije i deregulaciju energetskog sektora, čini opredjeljenje za snažno promovisanje korišćenja energije iz obnovljivih izvora. Država Crna Gora, kao zemlja kandidat za pristupanje EU i članica Energetske zajednice, sprovodi politiku usklađivanja zakonodavstva, ali i njegovu primjenu, a dominantno kroz saradnju u okviru Energetske zajednice.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf486 KB