Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025, za period 2022-2023. sa Izvještajem o sprovođenju Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025. za 2021. godinu

Objavljeno: 03.08.2022. 15:06
Opis:
Akcioni plan za implementaciju „Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021 – 2025“ za period 2022 - 2023, predstavlja dvogodišnji akcioni plan koji je pripremljen i usklađen sa zahtjevima zastupljenim u Metodologiji razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata. Struktura AP-a je zasnovana na jednom strateškom cilju i deset operativnih ciljeva, i to: Strateški cilj: Poboljšanje socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, unapređenjem inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na promociji jednakosti, borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf2 MB