Predlog za izbor članova Odbora direktora "Montecargo" AD Podgorica

Objavljeno: 17.06.2022. 15:08
Opis:
Vlada Crne Gore je, na sjednici od 17. juna 2022. godine, saglasno članu 158 stav 4 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20 i 146/21), predložila Skupštini akcionara "Montecargo" AD Podgorica, da za članove Odbora direktora "Montecargo" AD Podgorica, predstavnike državnog kapitala, izabere: Miroslava Brajovića, Žarka Pušicu, Vladanu Lompar i Djoku Dedivanaja.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf121 KB