Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija

Objavljeno: 03.08.2022. 16:23
Opis:
TANJI JANOVIĆ, generalnoj direktorici Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija, prestaje mandat zbog ukidanja navedenog radnog mjesta donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kapitalnih investicija.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf197 KB