Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

Objavljeno: 16.11.2023. 15:05
Opis:
MILOŠU RISTIĆU, vršiocu dužnosti direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određen za vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf91 KB