Predlog za opoziv počasnog konzula Crne Gore u Republici Grčkoj, sa sjedištem u Solunu

Objavljeno: 20.01.2023. 16:26
Opis:
Opoziva se VASSILI APOSTOLOPOULOS sa dužnosti počasnog konzula Crne Gore u Solunu – Republika Grčka, sa nadležnošću za periferiju Centralna Makedonija, na lični zahtjev.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf88 KB